MEB'den Atanan 20 Bin Öğretmen İçin Evrak Teslim Duyurusu

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, ataması yapılan öğretmenlerin teslim edeceği evraklar ve son teslim tarihi duyuruldu.

MEB'den Atanan 20 Bin Öğretmen İçin Evrak Teslim Duyurusu

20 bin atama yapıldı.

Geçtiğimiz hafta yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarının ardından duyuru geldi ve ataması yapılan 20 bin adayın teslim etmesi gereken evraklara yer verildi.

Yayımlanan duyuruda adayların 29 Ağustos 2019 tarihine kadar aşağıdaki evrakları atandıkları şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Birimine teslim etmesi gerektiğine yer verildi. 

İşte istenen evraklar:

 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da edevlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
 • Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
 • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
 • Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
 • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
 • Mal bildirimi
 • Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,(2 adet)
 • Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
 • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 
 • İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
 • Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları ilçe millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.
 • Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler ilçe millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
 • Adli Sicil Belgesi Arşiv Kayıtlı (Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.)

Kamubulteni.com  | Ankara