Lise Mezunu Zabıta, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu

Zabıta olarak göreve başlayan lise mezunu bir kişi, yönetmelikler yok sayılarak daha sonra yapılan atama ile belediye başkan yardımcılığına getirildi.

Lise Mezunu Zabıta, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu

Belediye bünyesinde zabıta memuru olan bir kişi, belediye başkan yardımcılığı görevine atandı.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te 1’inci dereceli bir kadro olarak belirlenen Belediye Başkan Yardımcılığı görevine lise mezunu bir memurun atanması oldukça dikkat çekti. Çünkü bu kadrıyaatanabilmek için adayın, hizmet yılının yanı sıra bir üniversiteyi bitirmiş olması şartı aranmaktadır. 

Ancak atanan kişi, lise mezunu ve bu şartları taşımıyor. Bu nedenle 1 'inci derece kadrolu olan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine anılan Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendi hükmüne göre bu kişinin o göreve ataması yapılamaz. Öte yandan lise mezunu olduğu için müktesep hak derecesi itibariyle de bu göreve atamasının yapılmasına imkan yoktur. Ancak bu kişi belediye başkan yardımcılığı görevine atanmıştır. 

Böylece, "Belediyede zabıta memuru olarak görev yapan lise mezunu bir personelin mevzuata aykırı olarak 1. Dereceli belediye başkan yardımcısı kadrosuna atanması, bu kadroya ait özel hizmet tazminatı ile yan ödemenin ilgiliye ödenmesine de sebep oldu.

SAYIŞTAY 'IN İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu durum Sayıştayın 2014 yılı hesaplarını incelemesi sonucu ortaya çıktı. Sayıştay 7. Dairesince verilen muhtırada hatalı ödenen tazminat ve ödemelerin 'Kamu zararı' oluşturduğuna  kanaat getirdi.

Sayıştay tarafından yapılan inceleme sonucunda Lise Mezunu memurun Belediye Başkan Yardımcılığına hataen atanması sonucu yapılan ödemelerin 'Kamu zararı' olduğu tespit edildi ancak bu kamu zararını kim ödeyecek?

Olayda, söz konusu atama işleminin hangi Belediye Başkanı tarafından yapıldığına bakılması gerekirken, görevdeki Belediye Başkanı ... kamu zararından sorumlu tutuldu.

Sayıştay Temyiz Kurulu ise, Belediye Başkanının, göreve başladığı tarihe kadar yapılan atamaları incelenmesi beklenemeyeceğinden, Belediye Başkanlığından önce yapılan ödemelerden de sorumlu tutulamayacağını belirttiği kararında,

Kamu zararının atamaya onay veren Üst Yönetici (Belediye Başkanı) ...’ tarafından münferiden ödettirilmesine gerektiğine karar verdi.

Kamubulteni.com  | Ankara
Kaynak: Sgkrehberi