KYK 3 Bin Yeni Personel Alımı Yapıyor! Beklenen Duyuru Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kadrolu işçi alımı için sözlü sınava giren adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

KYK 3 Bin Yeni Personel Alımı Yapıyor! Beklenen Duyuru Yayımlandı

KYK resmi internet sayfasından yapılan duyuruda Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım ve İklimlendirme/kalorifer alımına ilişkin sonuçlarla Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

İlgili listeye KYK resmi internet sayfası üzerinden erişim mümkün. KYK resmi sitesinden yapılan duyuruları aşağıdan inceleyebilirsiniz : 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ, BAKIM ONARIM VE İKLİMLENDİRME/KALORİFERCİ) ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 


Genel Müdürlüğümüze bağlı yurt müdürlüklerinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklere yönelik olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan sözlü sınav sonuçlarına ilişkin LİSTELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ, BAKIM-ONARIM VE İKLİMLENDİRME/KALORİFERCİ) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU


Genel Müdürlüğümüze bağlı yurt müdürlüklerinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklere yönelik olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan sözlü sınavlar neticesinde asıl sırada başarılı olarak göreve başlamaya hak kazanan adaylar 09.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan belgeleri ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.
Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Asıl sırada başarılı olan adaylardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:
1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan
2- Adli Sicil Bilgilerine ilişkin yazılı beyan
3- KPSS Sonuç Belgesi
4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti 
5- Erkek adaylar için e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan,
7- Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi
8- 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve ilgilinin kolay tanınmasını sağlayacak şekilde)
9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Islak imzalı olacak şekilde bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulacaktır.)
11- İklimlendirme/Kaloriferci adaylar için Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı Kaloriferci Ateşçi Belgesi
12- Güvenlik Görevlisi adaylar için Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Onaylı) ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı 
13- Bakım-Onarım görevlisi adaylar için Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİKÇİ, ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ) ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 


Genel Müdürlüğümüze bağlı yurt müdürlüklerinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklere yönelik olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan sözlü sınav sonuçlarına ilişkin LİSTELER İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİKÇİ, ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU


Genel Müdürlüğümüze bağlı yurt müdürlüklerinde sürekli işçi olarak istihdam edileceklere yönelik olarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan sözlü sınavlar neticesinde asıl sırada başarılı olarak göreve başlamaya hak kazanan adaylar 09.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yazılı olan belgeleri ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.
Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Asıl sırada başarılı olan adaylardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:
1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan
2- Adli Sicil Bilgilerine ilişkin yazılı beyan
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti 
4- Erkek adaylar için e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan,
6- Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi
7- 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve ilgilinin kolay tanınmasını sağlayacak şekilde)
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Islak imzalı olacak şekilde bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulacaktır.)
10- Engelli adaylar için engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporu.
11- Eski Hükümlü adaylar için, Cumhuriyet Savcılığından onaylı durum belgesi 
12- Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan öncelikli adaylar için, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı.
13- Terörle mücadelede üstün başarı gösteren öncelikli adaylar için, asgarî tugay komutanlıkları tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarından verilen takdir belgesi.
KAMUBULTENİ.COM - ANKARA