KPSS Ataması ile Bu Kurumlara Atanmak İsteyenler Dikkat !

Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesine atanacak olan memurlar, 2018 yılında olduğu gibi 2019 'da da 3 yıl boyunca nakil yasağı olacak.

KPSS Ataması ile Bu Kurumlara Atanmak İsteyenler Dikkat !

Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesine merkezi atama ile her yıl memur alımı olmaktadır.

Az sayıda yapılan memur alımları ile ilgili son dakika gelişmesi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesine merkezi atama ile atanacak olan kamu personelleri, bu yıl olduğu gibi  2019 'da da 3 yıl boyunca başka kurum veya kuruluşlara atanamayacak.

Söz konusu KİT kurumları şu şekilde;

 • Makina ve Kimva Endüstrisi Kurumu 
 • Eti Maden İsletmeleri Genel Müdürlüğü 
 • Türkive Taşkömürü Kurumu 
 • Türkive Kömür İsletmeleri Kurumu 
 • Elektrik Üretim A.S. 
 • Türkive Elektrik İletim A.S. 
 • Türkive Petrolleri A.O.
 • Boru Hatları ile Petrol Tasıma A.S.
 • Toprak Mahsulleri Ofisi 
 • Cay İsletmeleri Genel Müdürlüğü 
 • Tarım İsletmeleri Genel Müdürlüğü 
 • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
 • Devlet Demiryolları İsletmesi Genel Müdürlüğü 
 • Türkive Vason Sanavi A.S. 
 • Türkive Demiryolu Makinalan Sanavi A.S. 
 • Türkive Lokomotif ve Motor Sanavi A.S. (
 • Devlet Hava Mevdanlan İsletmesi Genel Müdürlüğü 
 • Kıvı Emniveti Genel Müdürlüğü 
 • Türkive Elektrik Dağıtım A.S. 
 • Türkive Elektromekanik Sanavi A.S. 
 • TCDD Taşımacılık A.S.

Önceki gün Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürülüğe giren KİT yönetmeliğinde şu ifadelere yer verildi:

"(4) 1/1/2019 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.""

KAMUBULTENİ.COM  |  ANKARA
Kaynak: Memurlar. net