Konya Karapınar Belediyesi En Az Önlisans Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Konya Karapınar Belediye Başkanlığına KPSS en az 60 puan şartıyla zabıta memuru alımı yapılacağına ilişkin Resmi duyuru yayımlandı.

Konya Karapınar Belediyesi En Az Önlisans Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak

KPSS Şartsız ve KPSS ile Kamuya 1054 Personel Alınacak (Memur Alımı, Hizmetli Alımı, Şoför, Koruma, Mühendis ve Daha Fazlası için TIKLA)

Konya Karapınar Belediye Başkanlığı'na KPSS en az 60 puan şartı ve, "Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olma" şartının yanı sıra genel ve özel şartları yerine getiren adaylardan zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek. Karapınar Belediye Başkanlığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanda, başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağı 28 Mayıs'ta sona ereceği kaydedilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar , özel şartlar ve başvuru sırasında talep edilecek belgeler şu şekilde sıralandı: 

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvurular nasıl yapılacak?

 Karapınar Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru sürecine ilişkin , "Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 25.05.2021-28.05.2021 saat 17:30’a kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No:29 Karapınar/KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır." denildi.