Kişisel Verileri Koruma Kurumu Memur Alacak (Mezuniyet, Yaş ve Diğer Şartlar Belli Oldu)

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı alımı için gerçekleştireceği sınava başvuru işlemleri 10 Eylül 2018 tarihinde başlıyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Memur Alacak (Mezuniyet, Yaş ve Diğer Şartlar Belli Oldu)

Kurumun resmi internet sayfası, Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ilgili alım için sınav sürecinin yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacağı, yazılı sınavın test usulüyle yapılacağı belirtildi.

Ayrıca alıma dair, "Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 35 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına Deneme Bonusu göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır." bilgilendirmesi yapıldı.

Başvuruda bulunacak kişilerin aşağıdaki kontenjan dağılımı ve kpss şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. 

Sınav başvuruları 10 Eylül 2018 tarihinde başlayacak 21 Eylül 2018 tarihine kadar kurumun resmi internet sayfasında yer alan (www.kvkk.gov.tr) başvuru formunun indirilmesi ve talep edilen belgelerle kuruma şahsen ya da posta yoluyla yapılması şeklinde olacak. Adaylardan başvuru sırasında KPSS sonuç belgesi, yabancı dil belgesinin aslı ya da bilgisayar çıktısı, diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da kurumca onaylanmış örneği, üç adet vesikalık fotoğraf ve başvuru formu talep edilecek.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA