Kamuya Personel Alımlarıyla İlgili Flaş Gelişme! Bundan Sonra Resmi Gazete'de Yayımlanacak...

Nelerin Resmi Gazete'de yayımlanacağını belirleyen 10 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5. Maddesi'nde kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinden duyurulacağı belirtiyor.

Kamuya Personel Alımlarıyla İlgili Flaş Gelişme! Bundan Sonra Resmi Gazete'de Yayımlanacak...

Madde'de şu ifadeler yer alıyor, "MADDE 5- (1) Resmi Gazete'nin İlan Bölümünde; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyuru niteliğindeki metinleri yayımlanır. (2) Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurur" .

İlgili kararname metnine göre, tüm kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlanacak, bu sebeple İŞKUR , askeri personel alımları , akademik ilanlar ve Sekabet diğer tüm alımların Resmi Gazete'de yer alması gerekiyor.

Memurlar.net isimli internet sitesinde konuyla ilgili şu değerlendirme yapıldı, "657 sayılı Kanunun 47. maddesinde "Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur." hükmü yer alıyordu. Bu hüküm kaldırılmadığı için, aynı konu hem kararname hem de kanun ile düzenlenmiş oldu."

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA