Kamu Personeli Adayları: O İmza Yoksa Atama da Yok

Memur olmak isteyen adayları ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre artık açıktan atamalar da Cumhurbaşkanının imzası ile yapılacak.

Kamu Personeli Adayları: O İmza Yoksa Atama da Yok

Bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi daha yayımlandı.

Memur olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren bu Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, açıktan memur atamaları da Cumhurbaşkanının iznine verildi ve açıktan yapılacak atamalar, Cumhurbaşkanı 'nın imzası alınmadan yapılamayacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, tüm kamu kurumlarının bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nun 59 ve 61/A maddeleri kapsamında yapılacak açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığından izin alınması yönünde karar kılındı.

TBMM İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç olmak üzere bütün kamu kurumlarının bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kurumların kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alınacağına, genelgede yer verildi.

Yayımlanan bu genelgeyle 2006/9 ve 2014/2 sayılı Başbakanlık genelgeleri yürürlükten kaldırıldı.

HEMEN HEMEN TÜM ATAMALAR AÇIKTAN YAPILIYOR

Söz konusu genelge ile kamu kurumlarına yapılan açıktan atamalarda artık Cumhurbaşkanının imzası gerekecek. Zaten son dönemlerde merkezi atamalar oldukça azaldı. Kamu kurumları, personel ihtiyaçlarını açıktan sözlü mülakatlarla yapıyor.

Kamubulteni.com | Ankara