Kadroya Geçen Taşeronlar İçin Kritik Genelge

Kamu kurumları bünyesinde taşeron olarak çalışan yüz binlerce kişi, 2 Nisan tarihi itibariyle kadroya geçti. Kadrolu işçi statüsüne alınan taşeron işçiler için işsizlik sigortası primi akıllarda soru olarak kalmıştı.

Kadroya Geçen Taşeronlar İçin Kritik Genelge

Bazı kurumlar, bünyesinde çalışan personellerin işsizlik primini yatırırken bazı kurumlar da bu primi yatırmadı. SGK ise bir genelge yayımladı ve bu konuya son noktayı koydu.

Söz konusu ödemeler için mevzuata göre, kamu bünyesinde çalışan personeller ödeme yapmıyor. Bu ödemelerin, personelin çalıştığı kurum tarafından ödenmesi gerekmektedir. 4B' li personellerin işsizlik primleri kurumca ödenirken kadroya geçen taşeronların primlerinin ödenmemesi tepki toplamış ve mevzuata aykırı bir durum ortaya koymuştu.

SORU İŞARETLERİ GİDERİLDİ-GENELGE YAYIMLADI

Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan personelleri rahatlatan açıklama SGK 'dan geldi. sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada söz konusu ödemelerin kurum tarafından yapılması gerektiğine yer verildi. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı 'nın imzasıyla yayımlanan genelgede, 657 sayılı DMK'nın 4/D bendi kapsamında çalıştırılan personellere 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulaacağına yer verildi. Bu genelge ile birlikte kamu kurum ile kuruluşları bünyesinde çalışan 4/B bendine göre çalışan personellere uygulanan işsizlik sigortaları, 4/D' hükümlerine göre istihdam edilen personellere de uygulanır.

GERİYE DÖNÜK PRİMLER DE ÖDENECEK

Söz konusu genelgeye göre işçilerin işsizlik primleri, kadroya geçtiği tarihten itibaren hesaplarına yatırılır. Ödemesi kadroya geçirildiği tarihten itibaren yapılmayanların geriye dönük ödemeleri yapılır.

İki bin 500 lira brüt ücret almakta olan bir personelden aylık 25 TL, işverenden ise 50 TL prim kesintisi olacak.