Kadro Alan Taşeron İşçilere Çocuk Yardımı Hakkında Yazı

Kadro alan taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin yeni gelişme ! Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Bakanlığına gönderilen sorunun cevabı geldi.

Kadro Alan Taşeron İşçilere Çocuk Yardımı Hakkında Yazı

Kadroya geçen taşeron işçiler için Sağlık Bakanlığına yazı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda , karoya geçtikten sonra çocuk yardımı alan işçilere ilişkin önemli bilgi verildi. Sağlık Bakanlığı 'nın gönderdiği yazıya cevap olarak gönderilen bu yazıda, eşlerden ikisi de çalışıyorsa çocuk yardımının sadece bir eşe ödeneceğine yer verildi.

Resmi yazı şu şekilde;

SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere ödenecek çocuk yardımına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 696 sayılı KHK'nın 127'nci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23 ve 24'üncü maddeler ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile mali ve sosyal haklara ilişkin şartlar belirlenmiştir.

696 sayılı KHK kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali vesosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış veBakanlığımızca 12.04.2018 tarihinde yayımlanmış hükümlerde yer alan çocuk yardımı başlıklı düzenlemeye göre işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 (yirmibeş) TL/Ay çocuk yardımı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yüksek Hakem Kurulunun, 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere yönelik olarak 02.04.2018 tarihinden sonra karara bağladığı toplu iş sözleşmelerinde çocuk yardımı ile ilgili daha açık bir hükme yer vererek ilgili hükmü "işçilere üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 TL/Ay çocuk yardımı yapılır. Ancak evlenen çocuklar, 18 yaşını dolduran veya yükseköğrenime devam etmesi halinde 25 yaşını dolduran çocuklar ile kendi hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim görmekte iken tatil devresinde çalışanlar ile staj veya mesleki eğitim görenler hariç) için bu yardım ödenmez. Eşlerden ikisinin de aynı toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışması halinde bu yardım eşlerden yalnız birine ödenir." şeklinde değiştirmiştir.

Bu kapsamda, çocuk yardımı hesaplanırken uygulamada birlikteliğin sağlanması için Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan toplu iş sözleşmelerinde yer alan yeni hükmün emsal olarak alınabileceği düşünülmektedir.

Bununla birlikte işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin çözüme bağlanması görev ve yetkisinin iş mahkemelerine ait olduğu hususunu bilgilerinize arz ederim.

Nurcan ÖNDER

Bakan a.
Genel Müdür

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

ANDROİD UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İOS UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kamubulteni.com | Ankara