Kadın ve Erkek Memur Alımı Yapılacak!

İŞKUR'un memur alımlarıyla iş umudu doğdu! B sınıfı ehliyet sahiplerine fırsat.

Kadın ve Erkek Memur Alımı Yapılacak!

İş arayan binlerce vatandaş, güncel iş ilanlarını yakından takip ederek umutla yeni bir fırsat arıyor. Bu umutlu bekleyişe son veren İŞKUR, yayınladığı son ilanla yüzleri güldürdü. Özellikle B sınıfı ehliyeti olan vatandaşlar için yapılan yeni ilan, kadın ve erkek memur alımı yapılacağını duyurdu. İş başvurusu yapmak isteyenler için ise detaylar şöyle...

Niğde Çiftlik Belediyesi'ne Memur Alımı Yapılacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, Niğde Çiftlik Belediyesi'nde memur alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu alımlar kapsamında adaylardan B sınıfı ehliyet sahibi olma şartı aranıyor. Başvuru detayları ise şu şekilde...

MEMUR ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayınlanan ilanla birlikte, Niğde ilinin Çiftlik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu alımlar kapsamında adayların, unvan, sınıf, derece, adet, nitelik, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıması gerektiği ifade edildi. Memur alımlarının açıktan yapılacağı ve boş kadrolara uygun adayların yerleşebileceği vurgulandı.

Adayların başvuru yapabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Mühendislik kadrosuna başvuruda bulunacak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesi ile 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru şartları şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması,
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,
 • Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlik görevini tamamlamış olması ya da askerlikle ilişiğinin bulunmaması,
 • Adayların görevini yapmasına engel olabilecek devamlı bir sağlık probleminin bulunmaması,
 • Adayların akıl sağlığı ve bedensel engellinin olmaması,
 • İlan edilen kadro kapsamında aranan diğer başvuru şartlarını sağlaması

ADAYLARDAN İSTENEN ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Niğde ili Çiftlik Belediye Başkanlığı kapsamında yapılacak personel alımları için genel şartların yanı sıra adaylardan özel şartlarda istenmektedir. Bu kapsamda adayların taşıması gereken özel şartlar şu şekildedir:

 • İlan edilen unvan kapsamında mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşıması,
 • 2022 yılı KPSS sınavında yapılacak alımlar için belirtilen puan türlerinde asgari KPSS puanına sahip olması,
 • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartları isteniyor.