Jandarma Personelleri ile İlgili Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Jandarma personelleri ile ilgili önemli karar Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan kararda kimlik kartlarının alınmasında değişiklik yapıldığına yer verildi.

Jandarma Personelleri ile İlgili Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik personellerinin kimlik kartları yönetmeliği değişti.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda , jandarma personellerinin kimlik kartlarının alınmasında değişiklik yapıldığına yer verildi. Yapılan değişiklikte , jandarma personelinin bazı durumlarda kimliğinin geçici alınacağı , bazı durumlarda ise kalıcı olarak alınacağına yer verildi.

Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuru şu şekilde:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURUM KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/12/2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kimlik kartları;

a) Tutuklanma,

b) Hapis cezalarının infazı,

c) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı,

ç) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilme,

d) Genel veya yerel seçim için istifa,

e) Diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silahaltına alınma hâllerinde,

personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.

(2) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu, hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı, istifa etmesi durumunda sosyal tesislere günübirlik giriş kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde, hak sahipliği esasına göre emekli kimlik kartı veya günübirlik giriş kartı verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

KAMUBULTENİ.COM   |ANKARA