İŞKUR Büro Personeli Alımı 3. Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasında , büro personeli alımı 3. yedek yerleştirme sonuçlarına yer verildi.

İŞKUR Büro Personeli Alımı 3. Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

İŞKUR büro personeli alımı 3. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında büro personeli alımı 3. yedek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı ve yedek adayların kayıt yaptırması, evrakları teslim etmesi gerektiğine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1) 21 Haziran 2018 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan ilan sonucu sözleşmeli Büro Personeli ilanı sonucu asıl veya yedek olarak yerleşen adaylardan çeşitli nedenlerle hakkını kaybedenlerinin yerine atama sırası gelen yedek adaylara ilişkin liste ekte açıklanmıştır.

2) Yedek adaylardan sırası gelen ek listede bilgileri bulunanların aşağıda belirtilen belgeleri 11 Mart 2019 Pazartesi mesai bitimine kadar İsimleri hizasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

3) Yedek aday çağırılacak durumlar oluşması halinde yedek adaylardan atama sırası gelenlerin listesi, her ayın 1. ve 15. Günü (Resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden işgünü) web sayfamızda ilan edilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Ekli listede bilgileri yer alan adaylardan istenilen belgeler,

a. Dilekçe
b. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği). 
c. KPSS sonuç belgesi. 
d. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği. 
e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)
f. Adli sicil kaydı (2 Adet)
g. Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)(Kapalı Zarf içerisinde)
h. Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
i. Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile)

Sonuçlar şu şekilde;