İş Arayanlara Bir Seferlik 725 TL Devlet Desteği Verilecek

İstihdam seferberliği ile ilgili süreç devam ederken, sosyal yardım alan vatandaşların da işgücüne katılımının sağlanması maksadıyla yeni projeler hayata geçiriliyor.

İş Arayanlara Bir Seferlik 725 TL Devlet Desteği Verilecek

İş görüşmesine gideceğini belirten sosyal yardım alan vatandaşlara 100 TL, çalışmaya başlayan bu kişilere tek seferlik 625 TL devlet destek ödemesi yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği bu sene de devam ediyor. Bu sayede milyonlarca kişiye iş fırsatı sağlanması amaçlanırken, sosyal yardım alan fakat çalışabilecek durumdaki vatandaşların da işgücüne katılım sağlamaları için istihdam yardımları yapılıyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, burada yapacağı masraflar için (Fotoğraf çekimi, sağlık raporu , yol masrafı vb.) 100 TL iş arama yardımı alırken, işe yerleşmesi halidnde 625 TL tek sefere mahsus sosyal yardım alıyor.

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere de Aile Bakanlığı tarafından sigorta prim teşviği sağlanıyor. SYDV'ler düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, İŞKUR kayıtlı işsizleri istihdam eden kişiler,1 sene boyunca sigorta primi desteğinden faydalanacak. Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme sosyal yardım alan kişiler tarafından SYDV'lerden , kaymakamlıklardan elde edilebiliyor.