İki Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Resmi Gazete'de 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı. 11 Numaralı kararnameyle arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kurulurken, 12 numaralı kararnameyle Milli Saraylar İdaresi Kuruldu. 

İki Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan 11 numaralı  Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, kamuda belge yönetiminin sağlanması maksadıyla Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. Kararname ile Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın görevleri de belirlendi. Devlet Arşivleri Başkanlığı, kamu, özel ve yurt dışı arşivlerindeki devlet, millet hayatını ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil etmeyle yükümlü olacak, sertifikalandırma yapacak, gerektiğinde satın alım yaparak devlet arşivine kazandıracak. Kararname ile Başkanlığa bağlı 9 Başkanlık ve bir özel kalem müdürlüğü oluşturulurken, başkanlığın hizmet birimleri şu şekilde oldu : "Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı, Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı, Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.". Başkanlığa personel alımları 657 Sayılı DMK'nın ilgili ek Kralbet maddesine göre gerçekleşecek. 

Başkanlık sözleşmeli personel alabilecek. Ayrıca Başkanlığa bir başkan ve 3 başkan yardımcısı, 9 daire başkanı, 1 özel kalem müdürü, arşiv uzman ve yardımcılarından oluştuğu görülen 524 kadro ihdası gerçekleşti.

Yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar da belirlenerek yürürlüğe girdi. Kararnameye göre milli sarayların yönetim ve tanıtımı maksadıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak bütçeye tabi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığının yönetimindeki saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı varlıkların tespiti, tasnifi, periyodik bakım, muhafaza , restorasyon ve tanıtımlarını gerçekleştirecek. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın hizmet birimleri Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirlenirken, Başkanlık personelinin 657 sayılı DMK'ya tabi olacağı belirtildi. Ayrıca Başkanlık 375 sayılı KHK'nın ilgili maddeleri çerçevesinde personel alımı gerçekleştirebilecek. Sözleşmeli personelin ücreti, sözleşme usul ve esasları ve her türlü ödemeler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

KPSSCAFE - ANKARA