İhraç Edilen Memurlar İle İlgili 15 Maddelik Yeni Düzenleme

İhraç edilen ve kamudaki görevine iade edilecek olan kamu personellerine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. İşte 15 maddelik yeni düzenleme.

İhraç Edilen Memurlar İle İlgili 15 Maddelik Yeni Düzenleme

OHAL'in sona ermesinin ardından ihraç edilen kamu personellerinin iadeleri ile ilgili yeni düzenleme geldi. 

Daha önce iade edilen memurlar kendi kurumlarına alınmaktaydı. Ancak son düzenlemeye göre bu memurlar başka kurumlara atanıyordu. Bu da memur üstünde ciddi bir psikolojik sorun oluşturmaktaydı ve memur dışlanmış hissettiriyordu.

 • Yapılan yeni düzenleme ile ihraç edilen memurların kamuya iadesinde şu kriterler gözetilecek.
 • Atama yapılacak kadroların boşalması durumunda o kadro iptal edilecek.
 • Atama emri 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile gerçekleştirilir.
 • İade edilen memurlar 10 gün içinde göreve başlamalıdır. 
 • Göreve başlayan kamu personelleri, işlemlerinin tamamlanması ile birlikte 15 gün içinde DPB'ye bildirirler.
 • İhraç edildikten sonra iade edilen kamu personellerine ait KHK'daki ihraç hükümleri ortadan kalkar.
 • Memurun kamudan ayrı kaldığı süre boyunca tüm hakları iade edilir.
 • Memurlar, ihraç edildikleri için tazminat davası açamaz.
 • Bunun yürürlüğe girdiği tarihte Komisyon tarafından DPB'ye bildirilenlerden atama teklifi yapılmamış olan kişiler işlem tesis edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'nca kurumlarına bildirilir. Bunların atama işlemleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde kurumlarınca gerçekleştirilir.
 • DPB tarafından ihraç edildiği tarihte kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumdan başka bir kuruma atama teklifi yapılanlar hakkında teklif işlemi bu hükümler Kaçak Bahis esas alınarak yeniden yapılır.
 • Bu kanuna göre DPB ve YÖK tarafından atama teklifi yapılan ve göreve başlayanlar hakkında da bu hükümler uygulanır.
 • Mali haklarının hesaplanmasında göreve iade edilen kamu personelleri, başladıkları tarihi takip eden hizmetleri karşılığında ilgiliye yapılan ödemeler, kurumlarınca yapılacak toplu ödeme tutarından mahsup edilir. Bu kapsamındakilere atama teklifinin yapıldığı kurumlar tarafından ödenir.
 • İade edilen memurların eski kadrolarına atanması esastır.
 • Müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadroları esas alınır.
 • YÖK tarafından bildirilenlerin atamalar; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, YÖK tarafından memuriyetten çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır.
 • Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar.

Kamubulteni.com  | Ankara