İdari İzin Sona Erdi: İşte Sağlık Bakanlığı'nın Belirlediği Kronik Rahatsızlıklar Tablosu

İdari izin genelgesine göre kamu çalışanlarından idari izinde olanlar bugün işbaşı yapacak. Ancak Sağlık Bakanlığı 'nın belirlediği kronik rahatsızlığı olanlar idari izinlerine devam edecek. Peki kronik rahatsızlıklar hangileri? İşte Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği o tablo.

İdari İzin Sona Erdi: İşte Sağlık Bakanlığı'nın Belirlediği Kronik Rahatsızlıklar Tablosu

İdari izin genelgesine göre kamu çalışanlarından idari izinde olanlar bugün işbaşı yapacak. Ancak Sağlık Bakanlığı 'nın belirlediği kronik rahatsızlığı olanlar idari izinlerine devam edecek. Peki kronik rahatsızlıklar hangileri? İşte Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği o tablo.

01 Haziran 2020 Pazartesi 08:44
İdari İzin Sona Erdi: İşte Sağlık Bakanlığı'nın Belirlediği Kronik Rahatsızlıklar Tablosu

İdari izinler bugün sona erdi. Peki hangi hastalığı olanlar idari izinli sayılacak?

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 'nde idari izindeki personellerin izinlerinin 1 Haziran 2020 günü sona ereceğine yer verildi. İdari izin gengelgesinde Sağlık Bakanlığı 'nın belirlediği kronik rahatsızlığı olan  personellerin idari izinlerinin devam edeceğine yer verilmişti. Bu açıklama sonrası Sağlık Bakanlığı 'nın belirlediği kronik rahatsızlıkların hangileri olduğu merak edildi. 

E Nabız sistemi üzerinden güncellenene kronik rahatsızlıklar şu şekilde:

 • 1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması
 • 2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması
 • 3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf
 • 5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf
 • 6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf
 • 7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması
 • 8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu
 • 9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 10 C01 Dil kökünün habis neoplazması
 • 11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması
 • 12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması
 • 13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması
 • 14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • 15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması
 • 16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması
 • 17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması
 • 19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması
 • 20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması
 • 22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması
 • 23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu
 • 24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması
 • 26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması
 • 27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması
 • 28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu
 • 29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması
 • 31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması
 • 32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması
 • 33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
 • 34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması
 • 36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması
 • 37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması
 • 38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu
 • 39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması
 • 41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)
 • 42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu
 • 43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması
 • 45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması
 • 46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması
 • 47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması
 • 48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması
 • 49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu
 • 50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması
 • 52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması
 • 53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması
 • 54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması
 • 55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu
 • 56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması
 • 58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması
 • 59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf
 • 60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması
 • 61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu
 • 62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması
 • 65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu
 • 66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması
 • 67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması
 • 68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması
 • 69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması
 • 70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması
 • 71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması
 • 72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu
 • 73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması
 • 75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması
 • 76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması
 • 77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması
 • 78 C16.4 Pilorun habis neoplazması
 • 79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu
 • 82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 83 C17.0 Duodenum habis neoplazması
 • 84 C17.1 Jejunum habis neoplazması
 • 85 C17.2 İleum habis neoplazması86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması
 • 87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu
 • 88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 89 C18.0 Çekumun habis neoplazması
 • 90 C18.1 Apandisin habis neoplazması
 • 91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması
 • 92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması
 • 93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması
 • 94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması
 • 95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması
 • 96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması
 • 97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu
 • 98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • 99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması
 • 100 C20 Rektumun habis neoplazması
 • 101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması
 • 103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması
 • 104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu
 • 105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom
 • 106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu
 • 107 C22.2 Hepatoblastom
 • 108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu
 • 109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları
 • 110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
 • 111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması
 • 113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması
 • 114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması
 • 115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu
 • 116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması
 • 117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması
 • 118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması
 • 119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması
 • 120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması
 • 121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması
 • 122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması
 • 123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu
 • 124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • 125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • 126 C26.1 Dalağın habis neoplazması
 • 127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu
 • 128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması
 • 129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması
 • 130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması
 • 131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması
 • 132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması
 • 133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması
 • 134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması
 • 135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu
 • 136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 137 C32.0 Glottisin habis neoplazması
 • 138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması
 • 139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması
 • 140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması
 • 141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu
 • 142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 143 C33 Trakeanın habis neoplazması
 • 144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması
 • 145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 • 146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 • 147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
 • 148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu
 • 149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 150 C38.0 Kalbin habis neoplazması
 • 151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması
 • 152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması
 • 153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • 154 C38.4 Plevranın habis neoplazması
 • 155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu
 • 156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
 • 157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
 • 158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
 • 159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
 • 160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
 • 161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması
 • 163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması
 • 164 C41.1 Mandibula habis neoplazması
 • 165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması
 • 166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması
 • 167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
 • 168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
 • 169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 170 C43.0 Dudağın habis melanomu171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil
 • 172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu
 • 173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu
 • 174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu
 • 175 C43.5 Gövdenin habis melanomu
 • 176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil
 • 177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil
 • 178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu
 • 179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış
 • 180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması
 • 181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil
 • 182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması
 • 183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması
 • 184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması
 • 185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması
 • 186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil
 • 187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil
 • 188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu
 • 189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması
 • 191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması
 • 192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması
 • 193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması
 • 194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması
 • 195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması
 • 196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması
 • 197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması
 • 198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu
 • 199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • 200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması
 • 201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması
 • 202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması
 • 203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu
 • 204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 205 C52 Vajinanın habis neoplazması
 • 206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması
 • 207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması
 • 208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu
 • 209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması
 • 211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması
 • 212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması
 • 213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması
 • 214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu
 • 215 C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 216 C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • 217 C56 Overin habis neoplazması
 • 218 C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması
 • 219 C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması
 • 220 C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması
 • 221 C57.3 Parametriyumun habis neoplazması
 • 222 C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 223 C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması
 • 224 C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
 • 225 C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 226 C58 Plasentanın habis neoplazması
 • 227 C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması
 • 228 C60.1 Glans penisin habis neoplazması
 • 229 C60.2 Penis cisminin habis neoplazması
 • 230 C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu
 • 231 C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 232 C61 Prostatın habis neoplazması
 • 233 C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması
 • 234 C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması
 • 235 C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 236 C63.0 Epididimin habis neoplazması
 • 237 C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması
 • 238 C63.2 Skrotumun habis neoplazması
 • 239 C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları
 • 240 C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
 • 241 C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 242 C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç
 • 243 C65 Renal pelvisin habis neoplazması
 • 244 C66 Üreterin habis neoplazması
 • 245 C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması
 • 246 C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması
 • 247 C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması
 • 248 C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması
 • 249 C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması
 • 250 C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması
 • 251 C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması
 • 252 C67.7 Uraküsün habis neoplazması
 • 253 C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu
 • 254 C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 255 C68.0 Üretranın habis neoplazması256 C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması
 • 257 C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu
 • 258 C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 259 C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması
 • 260 C69.1 Korneanın habis neoplazması
 • 261 C69.2 Retinanın habis neoplazması
 • 262 C69.3 Koroidin habis neoplazması
 • 263 C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması
 • 264 C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması
 • 265 C69.6 Orbitanın habis neoplazması
 • 266 C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu
 • 267 C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 268 C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç
 • 269 C71.1 Frontal lobun habis neoplazması
 • 270 C71.2 Temporal lobun habis neoplazması
 • 271 C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması
 • 272 C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması
 • 273 C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması
 • 274 C71.6 Serebellumun habis neoplazması
 • 275 C71.7 Beyin sapının habis neoplazması
 • 276 C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu
 • 277 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 278 C72.0 Spinal kordun habis neoplazması
 • 279 C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması
 • 280 C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması
 • 281 C72.3 Optik sinirin habis neoplazması
 • 282 C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması
 • 283 C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması
 • 284 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
 • 285 C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 286 C73 Tiroid bezinin habis neoplazması
 • 287 C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması
 • 288 C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması
 • 289 C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 290 C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması
 • 291 C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması
 • 292 C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması
 • 293 C75.3 Pineal bezin habis neoplazması
 • 294 C75.4 Karotid cismin habis neoplazması
 • 295 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması
 • 296 C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış
 • 297 C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 298 C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 • 299 C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 • 300 C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 • 301 C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 • 302 C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 • 303 C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 • 304 C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
 • 305 C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış
 • 306 C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık
 • 307 C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
 • 308 C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik
 • 309 C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma
 • 310 C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı
 • 311 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
 • 312 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 • 313 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 • 314 C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 • 315 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
 • 316 C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
 • 317 C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • 318 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • 319 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • 320 C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • 321 C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • 322 C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • 323 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • 324 C83.7 Burkitt tümörü
 • 325 C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
 • 326 C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
 • 327 C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan
 • 328 C90.01 Multipl miyelom, remisyonda
 • 329 C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 330 C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda
 • 331 C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan
 • 332 C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda
 • 333 C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 334 C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda
 • 335 C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 336 C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda
 • 337 C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 338 C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda
 • 339 C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 340 C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda341 C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 342 C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda
 • 343 C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 344 C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda
 • 345 C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 • 346 C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda
 • 347 C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 • 348 C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 • 349 C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 350 C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda
 • 351 C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 352 C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda
 • 353 C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 354 C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda
 • 355 C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan
 • 356 C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda
 • 357 C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 358 C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda
 • 359 C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 360 C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda
 • 361 C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 • 362 C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda
 • 363 C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 • 364 C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 • 365 C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 366 C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda
 • 367 C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan
 • 368 C94.11 Kronik eritremi, remisyonda
 • 369 C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 370 C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda
 • 371 C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • 372 C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda
 • 373 C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan
 • 374 C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda
 • 375 C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan
 • 376 C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda
 • 377 C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 • 378 C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda
 • 379 D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]
 • 380 D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi
 • 381 D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları
 • 382 D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
 • 383 D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]
 • 384 D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri
 • 385 D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
 • 386 D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri
 • 387 D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
 • 388 D61.0 Yapısal aplastik anemi
 • 389 D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi
 • 390 D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi
 • 391 D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
 • 392 D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler
 • 393 D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
 • 394 D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi
 • 395 D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi
 • 396 D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi
 • 397 D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi
 • 398 D64.3 Diğer sideroblastik anemiler
 • 399 D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi
 • 400 D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
 • 401 D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
 • 402 D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
 • 403 D68.0 Von Willebrand hastalığı
 • 404 D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
 • 405 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği
 • 406 D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği
 • 407 D69.1 Kalitatif trombosit defektleri
 • 408 D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
 • 409 D69.4 Diğer primer trombositopeniler
 • 410 E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan
 • 411 E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
 • 412 E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
 • 413 E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 • 414 E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
 • 415 E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte
 • 416 E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 417 E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 • 418 E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 • 419 E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
 • 420 E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 421 E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 422 E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 423 E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 424 E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 425 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus426 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 427 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 428 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 429 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 430 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 431 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 432 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan
 • 433 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte
 • 434 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 435 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 436 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 437 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 438 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 439 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 440 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 441 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 442 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 443 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
 • 444 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus
 • 445 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
 • 446 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis
 • 447 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
 • 448 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
 • 449 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
 • 450 G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı
 • 451 G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı
 • 452 G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı
 • 453 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
 • 454 G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi
 • 455 G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış
 • 456 G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
 • 457 G31.3 Lewy cismi hastalığı
 • 458 G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
 • 459 G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
 • 460 G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu
 • 461 G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları
 • 462 G35 Multipl skleroz
 • 463 G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
 • 464 G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]
 • 465 G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon
 • 466 G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
 • 467 G37.0 Diffüz skleroz
 • 468 G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
 • 469 G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
 • 470 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit
 • 471 G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
 • 472 G37.5 Konsantrik skleroz [Baló]
 • 473 G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
 • 474 G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
 • 475 G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
 • 476 G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
 • 477 G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları
 • 478 G45.3 Amorozis fugaks
 • 479 G45.4 Geçici global amnezi
 • 480 G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar
 • 481 G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
 • 482 G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+)
 • 483 G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)
 • 484 G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)
 • 485 G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)
 • 486 G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+)
 • 487 G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)
 • 488 G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)
 • 489 G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)
 • 490 G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)
 • 491 I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı
 • 492 I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı
 • 493 I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı
 • 494 I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı
 • 495 I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 • 496 I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 • 497 I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
 • 498 I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış
 • 499 I15.0 Renovasküler hipertansiyon
 • 500 I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon
 • 501 I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon
 • 502 I20.0 Anstabil anjina
 • 503 I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris
 • 504 I20.8 Angjna pektorisin diğer formları
 • 505 I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış
 • 506 I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü
 • 507 I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü
 • 508 I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü
 • 509 I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü
 • 656 I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 • 657 I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre
 • 658 I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
 • 659 J43.0 MacLeod sendromu
 • 660 J43.1 Panlobüler amfizem
 • 661 J43.2 Sentrilobüler amfizem
 • 662 J43.8 Diğer amfizem
 • 663 J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
 • 664 J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 • 665 J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
 • 666 J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 • 667 J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
 • 668 J46 Status astmatikus
 • 669 K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı
 • 670 K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı
 • 671 K50.8 Diğer Crohn hastalıkları
 • 672 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
 • 673 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
 • 674 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
 • 675 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
 • 676 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
 • 677 K51.4 Kolon psödopolipozisi
 • 678 K51.5 Mukozal proktokolit
 • 679 K51.8 Diğer ülseratif kolitler
 • 680 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış681 K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
 • 682 K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
 • 683 K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
 • 684 K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği
 • 685 K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • 686 K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • 687 K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • 688 K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • 689 K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
 • 690 K74.0 Hepatik fibroz
 • 691 K74.1 Hepatik skleroz
 • 692 K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte
 • 693 K74.3 Primer biliyer siroz
 • 694 K74.4 Sekonder biliyer siroz
 • 695 K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
 • 696 K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları
 • 697 K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit
 • 698 N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik
 • 699 N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 • 700 N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit
 • 701 N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
 • 702 N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
 • 703 N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
 • 704 N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı
 • 705 N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
 • 706 N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
 • 707 N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
 • 708 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
 • 709 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
 • 710 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
 • 711 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
 • 712 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
 • 713 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
 • 714 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
 • 715 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
 • 716 N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik
 • 717 Z94.0 Böbrek nakli durumu
 • 718 Z94.1 Kalp nakli durumu
 • 719 Z94.2 Akciğer nakli durumu
 • 720 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu
 • 721 Z94.4 Karaciğer nakli durumu
 • 722 Z94.5 Deri nakli durumu
 • 723 Z94.6 Kemik nakli durumu
 • 724 Z94.7 Kornea nakli durumu
 • 725 Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu
 • 726 Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış
 • 727 Z95.1 Aortakoroner bypass grefti varlığı
 • 728 Z95.2 Kalp kapağı protezi varlığı
 • 729 Z95.3 Ksenojenik kalp kapağı varlığı
 • 730 Z95.4 Diğer kalp-kapağı değişimleri varlığı
 • 731 İmmün supresif kullananlar Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı L01XC02- Rituximab L04A - İmmünsupresif
 • Ajanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.