Hükümet Değişirse İşçilerin Bir Kısmı İşten mi Çıkarılacak!

İşçilerin bir kısmı seçimlerden sonrası için endişeli. Çünkü taşeron olarak alınan ve sonradan kısmi kadro verilen işten çıkarılma korkusu yaşıyor!

Hükümet Değişirse İşçilerin Bir Kısmı İşten mi Çıkarılacak!

İşçi arkadaşlar 696 KHK'dan geçici işçi pozisyonuna geçtiler. Bu işçi kardeşlerimiz seçimden sonra işlerine son verilmesinden endişe ediyor.

696 KHK için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-22.htm

Resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren bir kanun ancak meclis çoğunluğuyla değiştirilebilir.

Ayrıca verilen haklar geri alınamaz. Değişiklikler güncel zamanı kapsar.

Dolayısıyla Anayasamıza göre verilen haklar geri alınamayacağı için seçimden sonra hangi iktidar gelirse gelsin işçi kardeşlerimizi işten çıkaramaz...