Güngören Belediyesi’ne Zabıta Memuru Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri

İstanbul Güngören Belediye Başkanlığı’na zabıta memuru alımı yapılacak. Resmi Gazete ve Çalışma bakanlığının resmi sayfalarından yayımlanan duyuruda ilgili alım için başvuru yapmak isteyen adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerektiğine dikkat çekilirken adayların KPSS ve diğer şartları da yerine getirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Güngören Belediyesi’ne Zabıta Memuru Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri

YENİ BEKÇİ ALIMI, ASKERİ PERSONEL ALIMLARI , POLİS ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Güngören Belediyesi Zabıta memuru alımında adayların en az B sınıfı sürücü belgesi şartının yanı sıra aşağıdaki genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Zabıta memuru alımı şartları :

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
  nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak

Başvurular Ne Zaman Alınacak?

Güngören Belediyesi’ne zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 26 Temmuz’da başlayacak 29 Temmuz’da sona erecek.

Söz konusu alıma başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru formu ve diğer ayrıntılara www.gungoren.bel.tr adresinden erişim sağlayabilecekler.