Flaş Teklif! Yeni Askerlik Sisteminde Değişiklik Yapılabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili Milletvekillerinin imzasını taşıyan kamuoyunca yeni askerlik sistemi - tek tip askerlik gibi isimlerle anılan 'Askeralma Kanunu' Teklifi görüşmeleri başladı. Partiler teklif üzerine konuşmalarını yaparken, burada askerlik süresi, 45. maddedeki 'yetki' tartışması meseleleri gündeme geliyor.

Flaş Teklif! Yeni Askerlik Sisteminde Değişiklik Yapılabilir

Flaş Teklif! Yeni Askerlik Sisteminde Değişiklik Yapılabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili Milletvekillerinin imzasını taşıyan kamuoyunca yeni askerlik sistemi - tek tip askerlik gibi isimlerle anılan 'Askeralma Kanunu' Teklifi görüşmeleri başladı. Partiler teklif üzerine konuşmalarını yaparken, burada askerlik süresi, 45. maddedeki 'yetki' tartışması meseleleri gündeme geliyor.

BU HABERLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ AN BE AN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'yi otoriter bir AK PARTİ rejimine sürükleyecek bir diğer madde de kanun teklifinin 45'inci maddesinin (2)'nci fıkrasındadır. Fıkra hükmünde Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak gönüllülerin görevlendirilmesinden ve gönüllülerin de askerlikten muaf tutulabilmesinden bahsedilmektedir. Bu, son derece tehlikeli bir durumdur. Teklifin bu maddesi, Anayasa'mıza birçok yönüyle aykırı olmasının yanında Cumhurbaşkanının imtiyazlı bir sınıf oluşturmasına ve paramiliter bir yapılanmayı hayata geçirmesine dayanak teşkil etmektedir. 1111 sayılı Kanun'da da benzer bir madde mevcuttur ancak 2017 Anayasa değişikliği referandumuyla Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığının ortadan kalkmasıyla partili Cumhurbaşkanlığı dönemi başlamıştır. Bu haklar doksan iki yıl önce çok ince nakşedilerek Cumhurbaşkanına tanınmıştır. Unutmayın, bu yetkiyi yalnızca Cumhurbaşkanına vermiyorsunuz, aynı zamanda bir siyasi partinin de genel başkanına veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Turan,:  Daha önümüzde çok madde var, tekrar değerlendirir, konuşuruz

Buna yanıt veren AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın konuşmacının özellikle 45'inci madde eleştirisinde, AK PARTİ Hükûmetinin diktatör bir yere evrildiği, imtiyazlı sınıf oluşturacak bir hüküm olduğu gibi ağır eleştirileri oldu. Şunu ifade etmek isterim: Söz konusu eleştirilen madde zaten 1970'den beri olan bir madde, eski bir madde. Son referandumdaki sistem değişikliğine bağlı olarak eski metinde, eski kanunda olan Bakanlar Kurulu yetkisi doğal olarak şu anda Bakanlar Kurulu olmadığından dolayı yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanlığına verilmiştir. İçerik aynı, görevlendirme aynı dolayısıyla yeni bir yetki, yeni bir düzenleme yok aslında, teknik düzenleme var tabiri caizse.Kaldı ki bu bir müzakere konusu, daha önümüzde çok madde var, bunu tekrar değerlendiririz, konuşuruz, sınırlarını çizeriz, revize ederiz, etmeyiz. Yani şunu demek istiyorum: Mesele üzüm yemek." şeklinde konuştu.

İYİ Partili Türkkan : Sakıncalı Olanları Yok sayabilir, kaldırabilir, hükümsüz kılabiliriz

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ilgili maddenin kaldırılabileceği önerisinde bulunarak, "Sayın Turan'ın ifade ettiği, 1076 ve 1111 sayılı Yasa 1927'de çıkmış, bu iki yasanın hâlâ mevcut olan maddeleri yeni yaptığımız temel kanuna ilave edilmiş. Yani biz kod kanun yapıyoruz, yeni bir temel kanun yapıyoruz; daha önceki yasada mevcut olanları buraya taşımak zorunda değiliz; sakıncalı olanları da yok sayabiliriz, kaldırabiliriz, hükümsüz kılabiliriz. Orada var diye bugün olacağı anlamına gelmez. Bugün yeni ihtiyaçlar hasıl olmasa yeni kanun yapmayız zaten. Yeni bir kanun yapıyoruz, eskiden sakıncalı olan maddelerin ortadan kaldırılmasında da bir beis yok; bunu arz etmek istedim." dedi.