En Az İlkokul Mezunu Yeni Uzman Erbaş Alımı Yapılacak - Başvurular 29 Kasım'da Sonlanıyor

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na  yeni uzman erbaş alımları yapılacak. 8 Kasım'da başlayan uzman erbaş alımı başvurularında sona gelindi.

En Az İlkokul Mezunu Yeni Uzman Erbaş Alımı Yapılacak - Başvurular 29 Kasım'da Sonlanıyor

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sayfalarından geçtiğimiz günlerde yapılan resmi bilgilendirmede, komutanlıklara 1457 yeni uzman erbaş alımı gerçekleştirileceği, ilgili alım için ön başvuru işlemlerinin www.jandarma.gov.tr adresi üzerinden 8-29 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacağı vurgulanmıştı. 1457 yeni uzman erbaş alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor. Başvuru yapmak isteyen uzman erbaş adaylarının aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

KADIN-ERKEK , KPSS'Lİ VE KPSS ŞARTSIZ POLİS, ASKERİ PERSONEL, MEMUR , İŞÇİ ALIMLARI VE ÖZEL SEKTÖR İŞ FIRSATLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Başvuru Genel Şartları : 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri
arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden 80
puan ve üzeri not almış olmak. 

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken „Askerliğe elverişli değildir‟ raporu alarak terhis edilmemiş olmak, 

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle , terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)

Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,


g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak
1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar) 

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi,
sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son
bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları
diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları
kabul edilmeyecektir.


h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı
sağlık raporu almış olmak,ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık
ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş
olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu
nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)
k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işle ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, 

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak. 

 o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık
yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri 
bulunmamak.)
ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak. 
p. Tablo-4‟te kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.
r. Her branşa ait kontenjan miktarının 5 katına kadar aday, seçme sınavlarına 3‟üncü maddede belirtilen kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına uzman erbaş alımı için Beyaz Eşya Tamircisi, Elektrikçi, Oto Tamircisi, Sıhhi Tesisatçı, Terzi, Berber, Kaloriferci, Kasap, Silah Tamircisi, Oto Boyacısı, Döşemeci ve aşçı mesleklerine kontenjan ayrılmış durumda. Adaylar, bilgilendirme ve başvuru için jandarma.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA