EGM'de Değişiklik: Artık Başpolis Alımı Yapılmayacak

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifinde polis memurları arasından yapılan başpolis ve kıdemli başpolis alımlarının artık yapılmaması istendi.

EGM'de Değişiklik: Artık Başpolis Alımı Yapılmayacak

AK Parti Meclise bir kanun teklifi sundu. Sunulan kanun teklifinde polis memurları arasından başpolis ve kıdemli başpolis memur alımının artık kaldırılması istendi.

TBMM Genel Kuruluna sunulan teklifte aşağıdaki maddenin yürülükten kaldırılması istendi:

"Ek Madde 28 - Emniyet Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilecek en az on yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurları arasından başpolis memuru kadrolarına, başpolis memuru olarak fiilen altı yıl görev yapmış olanlar arasından ise kıdemli başpolis memuru kadrolarına atama yapılabilir. Başpolis ve kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Başpolis memurluğu ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde; meslek kıdemi, eğitim düzeyi, personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi, performans değerlendirme puanı, adli ve idari cezalar ile yazılı sınav sonuçları esas alınır.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ayrıca her yıl ihtiyaç olarak tespit olunan başpolis memurluğu sayısının % 20'sine kadarı 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kendi aralarında düzenlenecek yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başpolis memurluğuna atanır.

Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurunun; başpolis memuru ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.

Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurları hakkında, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilmeyen hususlarda polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır.

Başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir."

BAŞPOLİS VE KIDEMLİ BAŞPOLİS ALIMLARI ARTIK OLMAYACAK

Buna göre artık daha önce polis memurları arasından gerekli şartları taşımaları halinde yapılan başpolis ile kıdemli başpolis alımları artık yapılmayacak.

Kamubulteni.com  | Ankara
Kaynak: Memurlar .net