EGM Personellerinin Kıyafetinde Değişiklik Yapıldı

Emniyet personellerinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve yapılan değişikliğin detayları yazımızda.

EGM Personellerinin Kıyafetinde Değişiklik Yapıldı

EGM kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

9 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de bir karar yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kararda emniyet hizmetleri personellerinin kıyafet yönetemliğinde düzenleme yapıldığına yer verildi. 

İşte yapılan değişiklik:

"EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “koyu lacivert,” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafik hizmetlerinde görevli personel için beyaz,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür."

NE DEĞİŞTİ?

EGM personellerinin kıyafet yönetmeliğinde 17. maddenin 3. fıkrasında yer alan koyu lacivert ibaresinden sonra “trafik hizmetlerinde görevli personel için beyaz,” ibaresi eklendi. 17. maddesinin 3. fıkrası ise şu şekildeydi:

"Kazak: Koyu lacivert renk malzemeden örülür. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/C’sinde gösterilmiştir." Buna göre EGM personellerinden trafik gizmetlerinde görevli personeller beyaz kazak giyecek.

Yapılan değişikliğe göre başını örten trafik polisleri için düzenleme yapıldı. Buna göre başını örten trafik hizmetlerinde görevli personel için başörtüsü beyaz kumaştan yapılır.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA