EGM Bomba İmha Uzmanlığı Birimi İçin Polis Alımı Yapacak

EGM tarafından bir duyuru yayımlandı ve bomba imha uzmanı polisi alımı yapılacağına yer verildi. Meslek içinden yapılan alım için başvuru şartları haberimizde.

EGM Bomba İmha Uzmanlığı Birimi İçin Polis Alımı Yapacak

EGM bomba imha uzmanı alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda EGM bünyesindeki polisler arasından bomba imha uzmanı alımı yapılacağına yer verildi. MEslekte en az 2 yılını geçirmiş polisler arasından yapılacak bomba imha uzmanı polisi alımında adaylar eğitime alınacak ve eğitimi başarı ile bitirenler göreve başlayacak. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- Kursa katılacağı tarih itibarı ile meslekte en az iki (2) yıl çalışmış olmak.

- Son üç (3) yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

- Personelin kendısinın belirleyeceği daha önce çalıştığı veya halen çalışmakta olduğu en az iki amirinin; liyakat, mesleki ehliyet ve başarı yönünden yazılı veya elektronik ortamda olumlu görüşünü almış olmak

- Hizmeti olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışları nedeniyle bir başka branştan çıkarılmamış olmak.

- Müracaatı esnasında bulunduğu branşta varsa zorunlu hizmet süresim tamamlamış olmak.

- Müracaat tarihi itibariyle ikinci bölge hizmetini yapmamış ve ataması ikinci bölge illere yapılmamış olmak, temel eğitim kursunu başarı ile tamamladığı tarihten itibaren ikinci hizmet bölgesi illerde bir veya birden fazla görevlendirilmeyi gönüllü olarak kabul etmiş olmak,

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Son üç (3) performans değerlendirme puanı ortalaması iyi veya çok iyi derecede olmak.

- Müracaatı esnasında hakkında devam eden adli ve/veya idari soruşturma bulunmamak

- Müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapmak isteyen polislerin İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki Personel Şubelere  giderek müracaatını yapması gerekmektedir. Başvurular 8 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.