CTE'den Tayin Sonucu Duyurusu İşte Liste

CTE 'den bir son dakika duyurusu geldi. Yayımlanan duyuruda sayman ve İKM Başmemurlarının tayin sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

CTE'den Tayin Sonucu Duyurusu İşte Liste

CTE 'den son dakika duyurusu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda NAS üzerinden atama talebinde bulunan sayman ve infaz koruma başmemurlarının atanma taleplerinin değerlendirildiği ve sonuçların açıklandığına yer verildi. 

İşte CTE duyurusu:

2020 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden atanma talebinde bulunanlar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34'üncü maddeleri kapsamında 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle aynı ağır ceza bölgesinde 10 yıllık görev süresini tamamlayan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının, bölge esası kapsamında atanma talepleri değerlendirmeye alınmış olup, bu durumda olanlardan naklen atanma talebinde bulunmayanların atamaları ihtiyaç duyulan başka kurumlara Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden re'sen yapılmıştır.

    Ayrıca, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi uyarınca; atamalarda nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il’e bağlı ilçeleri, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerini tercih eden infaz ve koruma başmemuru ile sayman unvanlı personelin atanmalarına yasal olarak imkan bulunmadığından, ataması yapılan personelin atamaları iptal edilmiştir.

    Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.

    Ataması yapılan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Sayman atama sonuçları şu şekilde:

İKBM Atama Sonuçları İçin Tıklayın