Çalışanlar ve İşçiler İçin Yemek Yardımı Ve İş Güvencesi Sağlanacak!

Çalışanların ve işçilerin sağlık ve iş güvenliği, yapmış oldukları işle bağlantılı olarak gereken besinlerin yeterli miktarda ve kalitede alınmasıyla yakından ilişkilidir.

Çalışanlar ve İşçiler İçin Yemek Yardımı Ve İş Güvencesi Sağlanacak!

2023 yılı için günlük yemek bedeli istisnası, KDV dahil 118.80 TL olarak belirlendi. Ancak yeni düzenlemelere göre bu tutarın tamamı artık vergiden istisna olmayacak. Önceden tamamı vergiden muaf olan bu tutar, şimdi günlük asgari ücretin yüzde 23.65’ine denk gelen 78.90 TL üzerinde kalan kısmı sosyal güvenlik primine tabi olacak.

Çalışanların sağlığı ve iş güvenliği, alınan besin miktarı ve kalitesiyle doğrudan ilişkili. İyi beslenemeyen işçi ve çalışanların sağlığı bozulabilir, iş kazası riski artabilir ve üretim, performans ve verimlilik düşebilir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların fiziki ve ruhsal durumlarını da dikkate alan önlemleri gerektirir.

Yemek ödeneği konusunda yapılan düzenlemeler sonucunda, işverenler, artan maliyetler ve ek prim ödememe eğilimi nedeniyle çalışanlarına yemek için günlük 78.90 TL ödemeye meyilli olacaklar. Ancak bu miktarla dengeli bir öğün yemek almak zorlaşıyor. Bu durum, çalışanların yeterli düzeyde beslenememesine ve işlerine gerekli özeni gösterememelerine yol açabilir, bu da iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durum oluşturabilir.

Öte yandan, yemek yardımı istisnasının düşük tutulması ve nakit ödemeye avantaj sağlanması durumunda, işverenler çalışanlara nakit yemek yardımı yapmaya başladı. Ancak bu durum, çalışanların yemekten vazgeçip nakit parayı başka ihtiyaçları için kullanmalarına ve sonuçta iş yerinde aç kalmalarına yol açabilir. Bu, hem sağlığı hem de güvenliği tehlikeye atan bir durumdur.

SGK'nın bir an önce bu uygulamayı terk edip, çalışana doğrudan iş yerinde sağlanan yemek ile yemek kartı/fişi/çeki şeklindeki katkılarının “ayni yardım” kapsamında olması nedeniyle prime esas kazanca dahil olmadığı yönündeki yaklaşımına geri dönmesi, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından önemlidir.