BDDK Memur, Mühendis, Sekreter, Tekniker, Teknisyen Alımı Yapıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kamu kariyer platformu üzerinden yayımladığı duyuru ile birlikte Memur, Mühendis, Sekreter, Tekniker, Teknisyen pozisyonlarında toplamda 30 memur alımı yapacağını duyurdu.. İşte başvuru şartları

BDDK Memur, Mühendis, Sekreter, Tekniker, Teknisyen Alımı Yapıyor

BDDK Memur, Mühendis, Sekreter, Tekniker, Teknisyen Alımı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu memur alımı yapıyor. Kamu kurumları arasında yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - BDDK yayımladığı ilan ile birlikte Memur, Mühendis, Sekreter, Tekniker, Teknisyen pozisyonlarında toplamda 30 memur alımı yapacağını duyurdu.

Kadro dağılımı nasıl olacak ?

 • Memur - 5 Kişi - Lisans
 • Mühendis - 5 kişi - Lisans
 • Sekreter - 5 kişi - Ön Lisans
 • Tekniker - 5 Kişi - Ön Lisans
 • Teknisyen - 5 Kişi - Lise 
 • Şoför - 5 kişi - Lise

Alımlar kurumun yapacağı sınav ile olacak ve giriş sınavına başvuru genel şartları aşağıdaki gibidir

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 •  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

Başvurular online olacak

Adaylar başvurularını 7 - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir

BDDK Memur, Mühendis, Sekreter, Tekniker, Teknisyen Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN