BDDK Memur Alımı ve Mühendis Alımı Başvurularında Son Saatler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Memur alımı ve mühendis alımı için 29 Mart saat 14.00 itibariyle başlayan başvuru işlemlerinde son saatlere girildi. BDDK Memur ve Mühendis alımı başvuruları 9 Nisan saat 16.00 itibariyle son bulacak.

BDDK Memur Alımı ve Mühendis Alımı Başvurularında Son Saatler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan İstanbul'da istihdam edilmek üzere memur ve mühendis alımı yapılacağına ilişkin duyuru 26 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış, söz konusu alım için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen mezuniyet ve diğer şartları da yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekilmişti. Resmi duyuruda alımla ilgili, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur” ve “Mühendis” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır." denilirken, kontenjan dağılımı ve şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

Genel Şartlar:
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
B) Özel Şartlar: 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.
 

Unvan Kadro Sayısı Görev Yeri Öğrenim Şartı
(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)
KPSS Puan Türü KPSS
Taban Puanı
Sözlü Sınava Çağrılabilecek
Aday Sayısı (*)
Memur 6 İstanbul Ön Lisans Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu
bölümlerinden birinden mezun olmak
KPSSP93 70 30
Memur 2 İstanbul Lisans Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak
KPSSP3 80 10
Mühendis 4 İstanbul Lisans Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak
KPSSP3 70 20


(*) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 veya KPSSP93 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.