Ankara Üniversitesi'ne Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi , Teknisyen ve Tekniker Alımı Yapılacak

Ankara Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri, yapı tesisat sistemleri teknisyeni, elektrik teknikeri ve elektrik teknisyeni alımı yapılacak.

Ankara Üniversitesi'ne Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi , Teknisyen ve Tekniker Alımı Yapılacak

Ankara Üniversitesi'nin toplam 45 kişilik personel alımı yapacağına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Üniversitesi'nin personel alım ilanında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri, yapı tesisat sistemleri teknisyeni, elektrik teknikeri ve elektrik teknisyeni unvanları için kontenjan ayrıldığı görüldü.

İlgili ilanda başvuruların 17 Mayıs ile 24 Mayıs tarihleri arasında alınacağı kaydedildi.

Başvurular İŞKUR resmi internet sayfasından yapılacak. Alım kura ile gerçekleşecek.

Başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Başvuru şartları ise şu şekilde: 

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 • Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
 • Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak. 
 • Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

Bekçi Alımı, Polis Alımı, Son Dakika İş Haberleri Mobil Cihazına Ücretsiz Gelsin İstiyorsan Ücretsiz Uygulamayı İndir. 

Android uygulaması için ==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kamubulteni

iOS için https://apps.apple.com/tr/app/kamu-b%C3%BClteni/id1413151574