Ankara Üniversitesi'ne İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Ortaöğretim Mezunlarından Kadrolu İşçi Alımı Başvuruları Sona Eriyor (Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Temizlik Görevlisi Alımı)

Ankara Üniversitesi'ne KPSS'siz kadrolu işçi alımı için başvuru işlemlerinde son saatlere girildi. Ankara Üniversitesi'ne Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Tekniker unvanlarında alım yapılacağına ilişkin resmi duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. İlgili ilanda toplam kontenjan 45 olarak açıklandı. Atamaya hak kazananlar kura ile belirlenecek. Başvurular, İŞKUR üzerinden bugün sona erecek. Başvuru genel ve özel şartları ile diğer tüm detaylar kamu bülteni haber sitesinde...

Ankara Üniversitesi'ne İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Ortaöğretim Mezunlarından Kadrolu İşçi Alımı Başvuruları Sona Eriyor (Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Temizlik Görevlisi Alımı)

Ankara Üniversitesi'ne en az ortaöğretim mezunlarından yaş ve diğer şartları yerine getiren adaylardan personel alınacak.

Resmi duyuruda başvuruların 24 Mayıs'ta sona ereceği belirtilirken, başvuruların İŞKUR resmi internet sayfasından alınacağı vurgulandı.

Bekçi Alımı, Polis Alımı, Son Dakika İş Haberlerini Takip Etmek için TIKLA ve KATIL.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 • Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
 • Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.
 • Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. 

İŞKUR ÜZERİNDEN KADROLU İŞÇİ ALIMLARI KONTENJAN DAĞILIMI