Altınbaşak Belediyesi'ne Zabıta Memuru Alınacak (KPSS En Az 65 Puan, Önlisans Mezuniyet Şartı)

Erzincan Altınbaşak Belediye Başkanlığı'na KPSS en az 65 puan ve önlisans şartını yerine getiren, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip zabıta memuru alımı yapılacağına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Altınbaşak Belediyesi'ne Zabıta Memuru Alınacak (KPSS En Az 65 Puan, Önlisans Mezuniyet Şartı)

Altınbaşak Belediyesi'nin zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerektiği, söz konusu alım için başvuru işlemlerinin 5 Mayıs ile 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Başvuru sürecine ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 05.05.2021–07.05.2021 tarihleri arasında imzalı Başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Altınbaşak Beldesi Pınarbaşı Mah. Belediye Cad. No:13 ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN adresinde bulunan Altınbaşak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır." denilirken, başvuru genel ve özel şartları ise şu şekilde sıralandı: 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak, Ön Lisans 2020-KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve
kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

TÜM AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ.pdf