Akseki Belediyesi Memur Alımı Yapacak

Antalya Akseki Belediye Başkanlığı'na mühendis ve mimar unvanlarında memur alımı yapılacak.

Akseki Belediyesi Memur Alımı Yapacak

Antalya Akseki Belediye Başkanlığı'na mühendis ve mimar unvanlarında memur alımı yapılacak.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:35
Akseki Belediyesi Memur Alımı Yapacak

Akseki Belediye Başkanlığı'nca yayımlanan resmi duyuruda memur alımıyla ilgili, "Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı: 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan Edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türk Vatandaşı Olmak,
2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
d) İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLA.pdf

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol