Akademi'den Son Dakika Taşeron Açıklaması

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında taşerona kadro süreci ile ilgili bilgi verildi.

Akademi'den Son Dakika Taşeron Açıklaması

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir son dakika duyurusu geldi.

Akademi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamuya alınmaları kararlaştırılan, ancak askerlik hizmetini yaptığı için süreci sona erdirilmeyenlerin sonuçlarına yer verildi.

Akademi 'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Polis Akademisi Başkanlığınca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, 27/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23’üncü ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a ilişkin tebliğin 5’inci maddesi (3) fıkrasında yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 04/12/2017 tarihinde doğum (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.” hükmü kapsamında Başkanlığımız bünyesinde personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalesi ile ADFA Yön. Hiz. Tic. Ltd. Şti. isimli şirket bünyesinde alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken askerlik görevini yapmak üzere işten ayrılan ve askerlik görevi hitamında sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanların başvuruları Tespit Komisyonunca incelenmiştir.

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların” “İlan” başlıklı 10’uncu maddesinde “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca başvuru yapanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayın"

TAŞERON HABERLERİNDEN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN KAMUBULTENİ.COM MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN