Adalet Bakanlığı CTE 6126 İnfaz Koruma Memuru Alımına Adayların Yoğun İlgisi Sürüyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımı duyuruları geçtiğimiz gün art arda gelmişti. 6 bin 743 sözleşmeli personel alımı içerisinde yer alan 6126 kişilik infaz ve koruma memuru kadrosu ise adayların yoğun ilgisini çekiyor. Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma memuru alımı başvuru genel ve özel şartları ile başvuru sürecine dair diğer detaylar kamu bülteni haber sitesinde.

Adalet Bakanlığı CTE 6126 İnfaz Koruma Memuru Alımına Adayların Yoğun İlgisi Sürüyor

6126 İnfaz Koruma Memuru Alımına Adayların Yoğun İlgisi Sürüyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımı duyuruları geçtiğimiz gün art arda gelmişti. 6 bin 743 sözleşmeli personel alımı içerisinde yer alan 6126 kişilik infaz ve koruma memuru kadrosu ise adayların yoğun ilgisini çekiyor.

TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL! KADIN-ERKEK DİĞER ADAYLARLA TANIŞ, BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUN. İLKOKUL, LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS İŞ HABERLERİNİ TAKİP ET.

Bakanlık duyurusunda, 6 bin 743 kişilik sözleşmeli personel alımının 6126'sının infaz ve koruma memuru, 247'sinin büro personeli, 91'inin hemşire, 84'ünün teknisyen, 169'unun destek personeli (şoför) , 24'ünün aşçı, 2'sinin ise kaloriferci alımı için ayrıldığı belirtilmişti. Duyuruda, alımların 53 ayrı il için gerçekleşeceğine dikkat çekilerek, başvuru yapacak adayların en az 70 KPSS puanına sahip olması gerektiğine vurgu yapılmıştı. CTE Sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen başvuru özel şartlarına da uyması gerekiyor. Başvuru genel şartları ile infaz ve koruma memuru alımı özel şartları aşağıdaki gibi olacak: 

CTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;
Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

CTE İNFAZ VE KORUMA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başlayan başvuru süreci 16 Temmuz 2019 mesai bitiminde sona erecek. Adaylar başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylara cte.adalet.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecekler.