Adalet Bakanlığı 171 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 22 Temmuz'da Başlayacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alımı yapılacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde kurumun ilgili internet sayfası ve çeşitli basın yayın organları vasıtasıyla yayımlanmıştı.

Adalet Bakanlığı 171 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 22 Temmuz'da Başlayacak

Adalet Bakanlığı 171 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 22 Temmuz'da Başlayacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alımı yapılacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde kurumun ilgili internet sayfası ve çeşitli basın yayın organları vasıtasıyla yayımlanmıştı.

İLKOKUL, LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ MEMUR ALIMI DUYURULARINI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

İlgili duyuruda sözlü sınava başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerektiği belirtilirken, KPSS ile ilgili, "Sözlü sınava, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı 540 psikolog, 120 sosyal çalışmacı,180 öğretmen ve 15 veteriner hekim çağrılacaktır." denildi.

Başvuru genel şartları aşağıdaki gibi olacak:

a) Adaylarda aranacak şartlar:
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Psikolog unvanına başvuracak adaylar için psikoloji lisans, sosyal çalışmacı unvanına başvuracak adaylar için sosyal hizmetler lisans, öğretmen unvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak, veteriner hekim unvanına başvuracak adaylar için veteriner hekimliği lisans programlarından mezun olmak.
•Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
•Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu, (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlü sınav sonucu başarılı olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)
• Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURULAR

Başvurular 22 Temmuz tarihinden 7 Ağustos 2019 tarihine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacak. Adaylardan istenen belgeler ve diğer detaylara kurumun resmi internet sayfasından erişim sağlanabiliyor.