76 Politikalar Kurulu Üyesine Aylık 12 Bin TL

Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu üyeliklerine atanan 76 kişiye ödenecek ek ödemelerin ne kadar olacağı belirlendi.

76 Politikalar Kurulu Üyesine Aylık 12 Bin TL

Önceki gün açıklanan Cumhrbaşkanlığı kurulu listesindeki üyelere aylık 12 bin TL ek ödeme verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine önceki gün atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulacak politikalar ile alınacak kararlarda önerilerde bulunmak için oluştuurulan Politikalar Kurulu üyeleri arasında sanatçı, eğitimci, yazar, bürokratlardan oluşan isimler var. 

76 ismin ataması önceki gün yapıldı.  Erdoğan 'ın imzası ile ataması yapılan bu personellerin başkanı Cumhurbaşkanı olacak, Cumhurbaşkanı bir başkanvekili de görevlendirebilecek. Kurullar, Cumhurbaşkanı'nca oluşturulacak politika ve alınacak kararlarla ilgili öneri ve strateji geliştirilecek. Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş verecek kurullar, Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izleyecek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunacak.

İCRAATLARI TAKİP ALTINA ALACAKLAR

Türkiye Gazetesi 'nin bugünkü sayısında yayımlanan yazının devamı şu şekilde;

Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izleyecek ve Cumhurbaşkanı'na rapor sunacak olan kurullar, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları gerçekleştirecek. Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapacak olan kurullar, Cumhurbaşkanı'nca verilen diğer görevleri de yerine getirecek. Kurullar, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili olacak. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulacak.

12 BİN TL EK ÖDEME 

Kurullarla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, kurul üyelerine (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılabileceği öngörülmüştü. Bu tutar yaklaşık 12 bin lirayı buluyor.

Kamubulteni.com  | Ankara
Kaynak:Türkiye