50 KPSS ile Memur Alımı İptal Edildi

Akıncılar Belediyesi bir duyuru yayımladı ve 50 KPSS ile yapılacak 3 memur alımının iptal edildiğine yer verildi. İlanın iptali için belediye herhangi bir gerekçe yayımlamadı.

50 KPSS ile Memur Alımı İptal Edildi

50 KPSS ile memur alımı başvurusu iptal edildi.

Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimzi hafta bir duyuru yayımlanmıştı. Yayımlanan duyuruda memur kadrosuna 3 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesine yapılacak kamu personeli alımında başvurular bugün başlayacaktı.

DUYURU BUGÜN YAYIMLANDI

Bugün yayımlanan duyuruda belediyenin memur alımını iptal edildiğine yer verildi. 

Açıklama şu şekilde:

"Daha önce ilanı yapılan 05-09 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı duyurulan Akıncılar Belediyesi 3 adet memur alımı iptal edilmiştir. Komuoyuna duyurulur."

İLAN ŞU ŞEKİLDEYDİ:

İlana başvuru yapacakların aşağıdaki genel şartlara haiz olması gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

• İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

• En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

ALIM YAPILACAK KADRO VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

• Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

• MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

• KPSSP3 En az 50 Puan almış olmak.