4/B'li Çalışanın KPSS Tercihleri ile Atanmasına Dair Ombudsman Kararı

4/B'li olarak çalışırken Sağlık Bakanlığı bünyesine atanan personelin Kamu Denetçiliği Kurumu 'na yapılan itirazı sonuçlandı.

4/B'li Çalışanın KPSS Tercihleri ile Atanmasına Dair Ombudsman Kararı

4/B'lilerin KPSS tercihlerinde atamasına Kamu Denetçiliği'nden cevap.

Kamu Denetçiliği Kurumu bugün bir dizi tavsiye kararı yayımladı. Yayımlanan kararlara baktığımızda, bir hastanede 4/B 'li olarak çalışırken Sağlık Bakanlığı 'nın KPSS tercihlerinde ataması yapılan bir kişinin göreve başlatılmaması itirazına cevap verildiği görüldü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde 4/B sözleşmeli hemşire olarak çalışan bir kişi, Sağlık Bakanlığının 2019/4 4/B sözleşmeli personel alım ilanına istinaden başvuru yaptığını, Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesine yerleşti. Ama 4/B 'li olarak sözleşmesi devam ettiği için göreve başlama işlemleri yapılmadı.

Başvuur konusu hakkında "Atatürk Üniversitesi hastanesinde sözleşmeli personel olarak görev yaptığından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından atamasının yapılmadığını, Sağlık Bakanlığına başvurduğunu, Bakanlığı “halen bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (b) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak görev yaptığından…” atama işleminin yapılmadığının bildirildiğini, belirterek Sağlık Bakanlığının 2019/4 KPSS tercih kılavuzundaki açıklama ve uyarılar bölümü madde 9 (d) “Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesi gereken son tarih olan 21.08.2019 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır” ibaresinin mağduriyetine neden olduğunu bu nedenle bu maddenin iptalini ve atamasının yapılmasını talep etmektedir." denildi.

BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI

Kamu Denetçiliği Kurumu , bu başvuruyu inceledi. İnceleme sonrası karar kısmında şu ifadelere yer verildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel ilan, tercih, yerleştirme ve atama işlemlerini yürütmekte olup, başvuran kişiye yönelik ayrı veya özel bir uygulama yapmamış, şart işlem niteliğindeki bir atama işlemini gerçekleştirmiştir. İdare geçerli yasalar uygun işlem yapmak durumunda olup, yasama organının yetkisi kapsamında olan bir konuda aykırı işlem yapamaz, belirtilen çerçevede işlem yapmak, ilan edilen şartlara haiz kişileri atamak durumundadır. İlan edilen şartları taşımayan bir kişinin gerçekte ihlal edilen bir menfaatinin varlığından söz etmekte güçtür, başvuran yasayla ve ilgili mevzuatla belirlenmiş şartları taşımamakta ise menfaat ihlalinin şartları da oluşmamaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adayların atamalarının yapılmayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu’ başlıklı belgenin “Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Pozisyonları Açıklamalar ve Uyarılar başlığı altında 11 inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Başvuran bu kılavuzu okuyarak ve bu durumu bilerek başvurmuş sayılmaktadır. Başvuran, ilan edilen şartları taşımıyor ise atanamayacağını da bilmek durumundadır.

Sonuç olarak, idarenin söz konusu uygulama ve işlemlerinde özellikle başvuranı mağdur etme amacıyla hareket ettiğine dair bir sonuca ulaşılamamış olup; yapılan işleminin geçerli mevzuata aykırı olmadığı kanaatine varılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE karar verildi.