4 Kuruma 384 Personel Alımı Yapılacak ( Sağlık Personeli Alımı ve Zabıta Memuru Alımı)

Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kamu personeli alımı başvuru işlemleri devam ediyor. Belediyeler ve üniversitelerden yapılan art arda duyurular ile yüzlerce yeni personelin kamuda istihdam edileceği açıklandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi'ne 117 Sözleşmeli Sağlık Personeli, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ'NE 149 PERSONEL alımı ve Konya Karatay Belediyesi Zabıta memuru alımı ilanlarını bu haberimizde inceliyoruz.

4 Kuruma 384 Personel Alımı Yapılacak ( Sağlık Personeli Alımı ve Zabıta Memuru Alımı)

Son günlerde yapılan duyurulardan dikkat çeken bazılarını sizler için derlemeye devam ediyoruz, diğer ilanlara göz atmak, ilkokul, lise, önlisans ve lisans düzeyinden özel sektör ve kamu iş haberlerinden anında haberdar olmak için Kamu Bülteni'nin mobil uygulamasını indirebilir, instagram'daki sayfasını takip edebilirsiniz.

KAMU BÜLTENİ'NİN SADECE İŞ HABERLERİNE YER VERDİĞİ SAYFASINA ÜCRETSİZ KATILMAK İÇİN TIKLA.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne en az ortaöğretim mezunlarından hemşire alımının yanı sıra lisans , önlisans mezunlarından sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli de alınacak.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi duyuruda alımla ilgili, "Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." denilirken, başvuru genel şartları ve diğer detaylar şu şekilde oldu: 

Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi'ne 117 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne  sözleşmeli sağkık personeli alımları yapılacak. Başvuru yapacak adayların başvuru şartlarının yanında , ilanda belirtilen özel şartlara da göz atması gerekli. Söz konusu resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları ile başvuru sürecine ilişkin detaylara adaylar aşağıdan göz atabilirler.

Personel alımıyla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve başvuru yapmak için basvuru.ksu.edu.tr adresi kullanılabilir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ'NE 149 PERSONEL ALINACAK

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 149 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

ZABITA MEMURU ALIMI

Konya Karatay Belediyesi'ne zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 10 Ağustos'ta başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek. Başvurular, 09.00-16.30 saatleri arasında Belediye Başkanlığı'nın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların genel şartlara ve adaylarda aranan niteliklere göz atması gerekiyor. Buna gböre başvuru genel şartları ve zabıta memuru alımı özel şartlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak. 6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olması gerekmektedir,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 5- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

DETAYLI BİLGİLENDİRME VE BAŞVURU FORMUNA http://www.karatay.bel.tr/ ADRESİNDEN ERİŞİLEBİLİR.