28. Dönem POMEM Duyurusu Hangi Tarihlerde Bekleniyor?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın 28. Dönem POMEM ile polis adayı öğrenci alımı için başvuru tarihleri ve şartları konusunda bekleyiş devam ediyor.

28. Dönem POMEM Duyurusu Hangi Tarihlerde Bekleniyor?

Son olarak 27. Dönem POMEM için başvuru duyurularına göz atan adaylar, belirli tarih aralıklarında gerçekleşen duyurular için Polis Akademisi'nden gelecek müjdeye kitlenmiş durumda. Polis Akademisi Başkanlığı'nca geçtiğimiz aylarda yayımlanan duyuruda, toplam 8 bin polis adayı öğrenci alımı yapılacağı kaydedilmiş, başvurular 8 Aralık ile 21 Aralık tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının resmi sayfasından alınmıştı. Söz konusu alımda başvuru şartları ise şu şekilde sıralanmıştı: 

POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden
alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul
edilecektir.)
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden
(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)
taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
 ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci
maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş
veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK
personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş
veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3
puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93
puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate
alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından
gün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo
şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini
inceleyiniz.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy
uzunluğu olacaktır.)
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden
Kitle İndeksi olacaktır.)
 g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa
dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel 
Sayfa 4 / 9
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el
yazısı ile durumunu belirtecektir.)
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

28. Dönem için de Yakın Tarihlerde Duyuru Bekleniyor

Bakanlığın 28. Dönem ile Polis adayı öğrencim alımı için de Kasım-Aralık ayı içerisinde yeni duyurular yayımlaması bekleniyor. Şanlı Türk polis teşkilatında görev yapmak isteyen gençleri polis alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Yeni duyurular geldikçe siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Yeni iş haberleri ve son dakika gelişmelerini takip etmek için Türkiye'nin lider memur adayı sayfasına katılın. Katılım talebi için https://www.instagram.com/kamu.bulteni adresi ziyaret edilebilir. 

TIKLA VE KATIL.