2020/8 Cumhurbaşkanlığı İdari İzin Genelgesi (Sağlık Bakanlığı'nın Belirlediği Kronik Hastalıklar Listesi)

Kamuda idari izin genelgesi yayımlandı. Resmi Gazete Mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemenin detayları ve idari izin düzenlemesinden muaf olanlar haberimizde. İşte Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar.

2020/8 Cumhurbaşkanlığı İdari İzin Genelgesi (Sağlık Bakanlığı'nın Belirlediği Kronik Hastalıklar Listesi)

Kamuda idari izin genelgesi.

Kamu personellerinin idari izin genelgesi ile ilgili Resmi Gazete 'de duyuru yayımlandı. Resmi Gazete 'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamede kamuda idari izin detaylarına yer verildi. 

Yayımlanan kararname şu şekilde:

COVİD 19 salgını  ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart 2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış izni konulu 2020/2 sayılı genelge ile 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 Mükerrer sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan COVİD 19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler konulu 2020/4 sayılı Genelge 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kuru mve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve MİT hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getimiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 'NIN BELİRLEDİĞİ KRONİK HASTALIKLAR

Tüberküloz,

Kronik Viral Hepatitler,

lösemi,

anemi,

pıhtışamk bozuklukları,

şizofreni,

sanrılı bozukluklar,

zeka geriliği,

hiperkinetik bozukluklar,

Serebral Palsi,

kalp ve kas hastalıkları,

Vestibüler İşlev Bozuklukları,

astım,

kronik solunum yetmezliği,

toksik karaciğer hastalığı,

çölyak,

kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları,

kronik böbrek yetmezliği,

spina bfida,

kromozom anomalileri,

turner sendromu,

Karaciğer Fibroz ve Sirozu,

Ülseratif Kolit,

Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik,

Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları

Ruam ve Melioidoz 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA