2018 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM 2018 TUS 2. Dönem Yerleştirme sonuçlarına osym.gov.tr adresinden erişim sağlanabiliyor.

2018 TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM 2018 TUS 2. Dönem Yerleştirme sonuçları duyurusunu yayımladı. 2018 TUS Yerleştirme Sonuçları açıklandı. 2018 TUS 2. Dönem Yerleştirme sonuçları 11 Ekim 2018 saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişilebilir hale geldi. 

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. 

KAMUBULTENİ.COM  - ANKARA