Üniversite Hastanesine 81 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Resmi Gazetesinin bugünkü sayısında yayımlanan ilanla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere 81 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacak.

Üniversite Hastanesine 81 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Bugün Resmi Gazetede duyurulan ilanla Pamukkale Üniversitesi farklı kadrolarda olmak üzere personel alımı gerçekleştirecek. KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylar için taban puan şartı aranmamaktadır. Ayrıca başvurularda ikamet şartı bulunumuyor.

Açılan kadrolar için hem lisans, hem ön lisans hemde ortaöğretim mezunu personeller başvuru yapabilecektir.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular Üniversitenin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Adaylar başvurularını 22 Nisan 2022 mesai başlangıcı itibariyle yapabilecektir.9 Mayıs 2022 mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Adaylar başvurularını yaparken sistem üzerinden istenen belgeleri yüklemek zorundadır.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Eğitim Şartı

Başvuru Genel Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 3. 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 4. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 5. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
 6. 2020 yılı KPSS (B) grubu [(KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 8. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Başvuru Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 1. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
 2. Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak (İlan tarihi itibariyle Aile Hekimliklerinden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporu. Üniversitemizin wep adresindeki ilanımızda matbu belge yayımlanacak olup bu belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir).
 3. 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10' uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 4. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 5. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması (Başvuru sırasında sisteme yüklenecektir).

Destek Personeli

 1. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
 2. Temizlik, bahçe bakımı ve kurumun verdiği ve benzeri diğer görevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 3. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.