Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak-50 KPSS ile

Konya Selçuk Üniversitesi bünyesine 50 KPSS ile en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvurular bugün başladı. Alım yapılan kadrolar ve başvuru sayfası haberimizde.

Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak-50 KPSS ile

Selçuk Üniversitesi personel alacak.

Konya Selçuk Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesine yapılacak personel alımında adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre , Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasınca istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

- Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

ALIM YAPILAN KADROLAR

İlanda aşağdaki kadrolara personel alınacağına yer verildi:

BAŞVURU

İlana başvurular hastaneilan.selcuk.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuru bugün başladı ve 15 gün boyunca devam edecek.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA