Milli Savunma Bakanlığı'na Açıktan Sivil Memur Alınacak - Sivil Memur Alımı Başvuruları Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı , Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına açıktan sivil memur temini için başvuru süreci devam ediyor. MSB sivil memur alımı başvuruları personel temin sayfası üzerinden online yapılabilecek.Mühendis, Hesap Sorumlusu, VHKİ, Hukuk Uzmanı, Teknisyen, Gemi Adamı Öğretmeni, Hizmetli, Hademe, Berber, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Psikolog, Coğrafyacı, Bahçıvan , Memur unvanları için başvuru yapacak adaylar başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemek, 15 şubat'a ka

Milli Savunma Bakanlığı'na Açıktan Sivil Memur Alınacak - Sivil Memur Alımı Başvuruları Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı Devlet  Memuru Alacak - Başvurular Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına devlet memuru alımı için 28 Aralık'ta başlayan başvuru işlemleri 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.  Milli Savunma Bakanlığı Açıktan Sivil Memur temini için başvuru işlemleri sürüyor. Başvurusunu tamamlayan adaylar sonuçlara 18 Mart 2019 tarihinden sonra personel temin sayfasından erişim sağlayabilecek. Sivil memur alımları için mülakat ve uygulamalı sınavların daha sonra MSB Personel Temin sayfasından ilan edileceği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 165 DEVLET MEMURU ALINACAK

Milli Savunma Bakanlığı'nca geçtiğimiz haftalarda yapılan resmi duyuruda bakanlığa ve kuvvet komutanlıklarına 165 sivil memur alınacağı belirtilmiş, başvuruların personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden kabul edileceği vurgulanmıştı. Mühendis, Hesap Sorumlusu, VHKİ, Hukuk Uzmanı, Teknisyen, Gemi Adamı Öğretmeni, Hizmetli, Hademe, Berber, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Psikolog, Coğrafyacı, Bahçıvan , Memur ve daha fazla unvan için gerçekleştirilecek alımlara başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını yerine getirmesi gerekli. 

MSB AÇIKTAN MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak; (a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, (b) 18 yaşını tamamlamış olmak, (c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.) (e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, (f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

  2. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)

  3. Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
  4. 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,
  5. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
  6. Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
  7. 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2018-KPSSP03 (Lisans), 2018-KPSSP93 (Önlisans) ve 2018-KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

MSB MEMUR ALIMI VE DİĞER HABERLERLE GELİŞMELERİ DETAYLARI TAKİP ET