Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 15.880 TL maaş almanın formülü açıklandı!

Türkiye’de işini kaybeden bireyler için İŞKUR, işsizlik ödeneği alabilmeleri için başvuru yapmalarının gerektiğini duyurdu. İŞKUR, kendi tercihleri dışında işsiz duruma düşen vatandaşlara yönelik ödenek ödemelerini incelemekte.

Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor! 15.880 TL maaş almanın formülü açıklandı!

Türkiye’de işini kaybedenler için İŞKUR, işsizlik ödeneği talebinde bulunmaları gerektiğini açıkladı. İŞKUR, kendi kararı olmadan işsiz durumda bulunan kişilere yönelik mali destek sağlama sürecini gözden geçiriyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?

Türkiye’de işini kaybedenler için İŞKUR, işsizlik ödeneği başvurularını almaktadır. İşsizlik maaşı hesaplaması, son dört aydaki ortalama kazanca dayanarak yapılır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

• Asgari ücretle çalışanlar için işsizlik maaşı: 7.940 TL

• Aylık brüt kazancı 25.000 TL olanlar için işsizlik maaşı: 9.924 TL

• Aylık brüt kazancı 41.000 TL olanlar için işsizlik maaşı: 15.880 TL

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA SÜRESİ

İŞKUR, işsizlik maaşı alım süresini şu şekilde belirlemiştir:

• 600 gün prim ödeyip işsiz kalanlara 180 gün,

• 900 gün prim ödeyip işsiz kalanlara 240 gün,

• 1080 gün prim ödeyip işsiz kalanlara 300 gün işsizlik maaşı verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE TAHSİS EDİLİR?

İŞKUR, işten ayrılan sigortalı bireylerin işsizlik maaşı alabilmeleri için belirli koşulları yerine getirmeleri gerektiğini açıkladı. İşsizlik ödeneği, yasal gereklilikleri karşılayan ve işlerini kendi hatası olmaksızın kaybeden kişilere, belirlenen süre ve tutarda sağlanmaktadır.

İşsizlik maaşı almak için gereken şartlar şunlardır:

• İşten kendi isteği veya hatası olmadan ayrılmış olmak,

• İş sözleşmesinin bitiminden önceki son 120 gün boyunca aktif olarak çalışmış olmak,

• İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi yatırmış olmak,

• İş sözleşmesinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a şahsen veya elektronik yollarla başvurmuş olmak.