KPSS'siz ve 40-55-60-70 KPSS ile: 9 Kuruma Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Bugün art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda KPSS puan şartı aranmadan ve 40-50-55 KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayımlanan kamu ilanlarının başvuru bilgileri yazımızda.

KPSS'siz ve 40-55-60-70 KPSS ile: 9 Kuruma Kamu Personeli Alımı Yapılacak

9 kurum ilan yayımladı.

31 Aralık 2020 tarihinde 9 farklı kamu kurumu ilan yayımladı ve en az lise mezunları arasından KPSS 'siz ve 40, 55 KPSS puan şartı ile memur , personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Sözleşmeli ve kadrolu olarak kamuya yapılacak personel alımlarına baktığımızda CTE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bahşılı Belediyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesine alım yapıldığı görüldü. 

KAMU İŞ İLANLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlanlara müracaat etmek isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

4) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6) Tüm iş kollarına başvuracaklar için bu şartlar yanında ayrıca; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; - Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. - Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

İLANLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 70 KPSS ile memur alımı için Tıklayın

BTK 70 KPSS puanı ile memur alımı için Tıklayın

DHMİ 70 KPSS ile memur alımı için Tıklayın

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS Puan Sınırı Olmadan Personel Alımı İçin Tıklayın

CTE KPSS puan sınrırı olmadan  Personel Alımı İçin Tıklayın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 memur alımı için Tıklayın

Bahşılı Belediyesi 55 KPSS ile memur alımı için Tıklayın

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 55 KPSS ile personel alımı için Tıklayın

İstanbul Medeniyet Üniversitesi KPSS'siz ve KPSS ile personel alımı için Tıklayın

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLAYIN