Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne Uzman Yardımcısı, İdare Memuru ve Şoför Alımı

GAİB bünyesine 3 kadroda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Farklı şehirlerde istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvurular sona eriyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne Uzman Yardımcısı, İdare Memuru ve Şoför Alımı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda uzman yardımcısı kadrosuna 16, idari memur kadrosuna 4 ve şoför kadrosuna 1 olmak üzere toplamda 21 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşe alınacak personellerin istihdam edileceği iller ve merkezler şu şekilde verildi:

Uzman yardımcısı kadrosundaki personellerin ;

11’i Gaziantep Merkez Hizmet Binasında,

1’i Malatya İrtibat Bürosu’nda,

1’i Cizre İrtibat Bürosu’nda,

1’i Mardin İrtibat Bürosu’nda,

1’i Diyarbakır İrtibat Bürosu’nda,

1’i Şanlıurfa İrtibat Bürosu’nda

İdari Memur kadrosundaki personellerin ise 3’ü Gaziantep Merkez Hizmet Binasında,

1’i ise Kilis İrtibat Bürosu’nda,

1 adet Şoför kadrosunda görev yapacak personel ise Gaziantep Merkez Hizmet Binasında istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara müracaat edecek adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Uzman yardımcısı ve İdari Memur kadrosu için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1 ve Tablo 2 belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 • Şoför kadrosu için önlisans mezunu olmak,
 • 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
 • TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Uzman Yardımcısı kadrosu için; 14.07.2019 veya 06.09.2020 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1'de belirtilen puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce’den 2018, 2019 veya 2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
 • İdari memur kadrosu için; 14.07.2019 veya 06.09.2020 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 2'de belirtilen puan türünden, asgari 70 puan almış olmak.
 • Şoför kadrosu için; 25 Ekim 2020 tarihinde önlisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 3'de belirtilen puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve sınavın son başvuru tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

(Not: Şoförlük mesleğinin yaygın olarak erkekler tarafından icra edilen bir meslek olduğu düşüncesi hâkim olmasına rağmen, bayan adayların başvuruları da memnuniyetle değerlendirilecektir.)

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adaylar müracaatlarını Genel Sekreterliğik evrak kayıt birimine 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapacaktır.

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (gaib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu, için tıklayınız. (İş talep formunda yer alan görev yapılmak istenen şehir alanının mutlaka doldurulması gerekmektedir.)

b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

d) KPSS Sonuç Belgesi,

e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,

f) Şoför kadrosuna başvuran adaylar için son başvuru tarihi itibariyle en az 5 yılık B sınıfı sürücü belgesi,

g) Güncel Özgeçmiş (CV)

h) Adli Sicil Belgesi

i) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

Başvuru adresi: MÜCAHİTLER MAH. ŞEHİT ERTUĞRUL POLAT CADDESİ NO:3 ŞEHİTKÂMİL/GAZİANTEP