En Az Ortaöğretim Mezunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Giresun Üniversitesi personel alım ilanı duyurdu. Çoğunluğu sağlıkçılardan oluşan toplamda 21 sözleşmeli personel alınacak.

En Az Ortaöğretim Mezunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Giresun Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 21 sözleşmeli personel ilanı yayımlandı. 2020 KPSS puanlarıyla alınacak bu personel kadroları için en az lise mezunu olma şartı bulunuyor.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Bugün itibariyle başlayan başvurular 9 Şubat 2022 de sona erecektir. Sonuçların İlanı ise 18 Şubat’ta duyurulacaktır. Başvurular Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.


İstenilen Belgeler:
1 Başvuru Formu (Üniversitenin Sayfasından Alınacak)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi.
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

Alınacak Kadrolar

Büro Personeli: 1 Adet, Ön lisans, Kadın/Erkek, KPSS P93

Destek Personeli (Temizlik ve Bahçıvanlık Hizmeti): 1 Adet, Ortaöğretim, Erkek, KPSS P94

Destek Personeli (Temizlik Hizmeti): 4 Adet, Ortaöğretim, Kadın/Erkek, KPSS P93

Hemşire: 2 Adet, Lisans, Kadın, KPSS P3

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 5 Adet, Ön lisans, Kadın/Erkek, KPSS P93

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1 Adet, Ön lisans, Kadın/Erkek, KPSS P93

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 1 Adet, Ön lisans, Erkek, KPSS P93

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme): 1 Adet, Ön lisans, Kadın/Erkek, KPSS P93

Röntgen Teknisyeni: 2 Adet, Ön lisans, Kadın/Erkek, KPSS P93

Diğer Sağlık Personeli (Anestezi): 1 Adet, Ön lisans, Kadın/Erkek, KPSS P93

Diğer Sağlık Personeli (Diş Protez): 1 Adet, Ön lisans, Erkek, KPSS P93

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Dökümantasyon): 1 Adet, Ön lisans, Kadın/Erkek, KPSS P93

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde geçerli en az 60 (altmış) puan almış olmak.
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Destek Personeli İçin;
1. Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri ile bahçe-peyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,