Devlet Üniversitesi KPSS´siz Ve Mülakatsız Personel Alacak!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı duyurdu.

Devlet Üniversitesi KPSS´siz Ve Mülakatsız Personel Alacak!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi.

Alımlar; 1 kadroya KPSS'siz diğer kadrolara 60 ve 70 KPSS puanı ile yapılacak.

Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, temizlik personeli ve gemi adamı kadrolarına yapılacak alımda başvuru bilgileri şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

2- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Gemi Adamı Pozisyonu Hariç). Öğrenim durumu lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için

KPSSP3; ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP94 puan türü esas

alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı

feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

5- “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik”

uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.

Başvuruya detayları şu şekilde: